پک از بین برنده ی لک های پوستی پرتسوم از مواد موثر طبیعی به منظور بازسازی ، لایه برداری و شفاف سازی پوست تشکیل شده است و در قالب سه محصول عرضه می شود.